Reaaliaikainen näkyvyys kaupintavarastojen kulutukseen ja täydennysten ohjaus

Logate viritti kansainvälisen yrityksen toimitusketjun kuntoon automatisoimalla asiakkaan tiloissa ja palveluvarastoissa kaupintavarastojen hallinnan. Järjestelmä ennustaa tuotteiden riittoa toimittajille, jotka täydentävät varastoa sovittujen pelisääntöjen mukaan. Järjestelmä hälyttää reaaliajassa, jos tuotantoa hidastavia toimitusvaikeuksia havaitaan jo toimitusketjun alkupäässä. Näin saadaan ohut ja tehokas materiaalivirta sekä poikkeamat voidaan ennaltaehkäistä.

Lähtötilanne

Ostopäälliköt seurasivat tuotteiden saldoja, ennustivat tuotteiden riittoa ja tilasivat isoja eriä pitkällä toimitusajalla. Toimitusajat venyivät sovituista ja tuotteiden laatupoikkeamat aiheuttivat lisähaasteita. Varmuusvarastot piti pitää suurina ja silti toisinaan kiire pääsi yllättämään. Yllättävät kysyntäpiikit ja muut häiriöt aiheuttivat toisinaan tuotteiden loppumisen kesken ja huomattavia pikatoimituskustannuksia. Lisäksi versiovaihdoissa aiheutui toimitusketjun suurista puskureista johtuen suuria epäkuranttiuskustannuksia.

Asiakas ymmärsi, että toimitusketjun moninkertaiset isot varastot ja varautuminen aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia sekä toimittajalle että tilaajalle. Haluttiin, että toimittaja ottaa isomman vastuun tuotteiden saatavuudesta ja tuotannon ajoituksen optimoinnista. Samalla haluttiin vähentää varastoja, ohjata toimittajia, pienentää toimituseriä ja automatisoida kaupintavarastojen hallintaa.

Ratkaisu

Logate toimitti asiakkaan työpisteisiin toimittaja ja tuoteriippumattomat etähallitut rfid-tilauspäätteet, joilla raportoidaan kanban-periaatteen mukaisesti tuotteiden menekkiä. Toimitukset tuotantoon tapahtuvat työpisteisiin optimoiduissa täyttöerissä päivittäin kulutuksen mukaan yhden kosketuksen periaatteella. Työpisteiden tilankäyttö, käsivarastojen järjestys ja työskentely saatiin optimoitua asiakkaan tuotannon näkökulmasta.

Toimittajan puskurit ovat lähellä asiakasta varastohotellissa, jossa tehdään tuotteiden laaduntarkastus, varastointi sekä pakkaaminen työpistekohtaisiin pakkauskokoihin ja merkinnät asiakkaan prosessin mukaan. Samasta varastohotellista hoidetaan useamman käyttöpisteen – esimerkiksi tehtaan, myymälän tai sairaalan – täydennykset keskitetysti. Toimittajalla ja asiakkaalla on reaaliaikainen näkymä tuotteiden saatavuuteen, tapahtumiin ja tilaan toimitusketjussa.

Ratkaisussa voidaan hallita rinnakkain rajaton määrä toimittajia ja tuotteita. Toimittajille ennustetaan tuotteiden riittoa ja ohjata toimittajien valmistusta yksinkertaisen visuaalisen raportin avulla todellisen menekin perusteella.  Toimittajat ja ostopäälliköt näkevät suoraan tuotteiden saatavuuden sekä toimitusten statuksen koko toimitusketjun osalta – matkalla ja varastoissa. Toimittajat eri maanosissa voivat itse päättää valmistusajankohdan, kunhan saatavuus pysyy sovituissa rajoissa. Ratkaisu on täysin toimittaja ja tuote riippumaton, mikä vapauttaa ostopäälliköt valitsemaan sopivimmat toimittajat ja tuotteet ilman huolta toimitusten viimeisistä metreistä. Ostopäälliköt saavat nyt valmiin visuaalisen seurantaraportin ja ilmoituksen poikkeamista, mutta tilaamisesta heidän ei pääsääntöisesti tarvitse enää huolehtia.

Ratkaisun hyödyt

  • Toimittaja ja tuoteriippumattomasti toimitusten ohjaus käyttöpisteisiin
  • Tehokas tilankäyttö ja työskentely työpisteessä
  • Parempi näkyvyys toimitusketjuun. Itseohjautuvuutta ja vastuuta lisää toimittajille menettämättä näkyvyyttä saatavuuteen.
  • Ostopäällikön ajansäästö arviolta 80 % kaupintavarastoprosesseihin käytetystä ajasta (raportointia, selvityksiä, valvontaa)
  • Tavaran vastaanotossa ja sisäjakelussa säästöt noin 30 % ajasta, kun dokumentit vastaanottoprosessin mukaiset ja pakkauksiin merkitty suoraan käyttöpaikat
  • Säästöt versiohallinnassa, laadunhallinnassa ja häiriökuluissa.
  • Käyttöönottoprojektit palveluina, joilla lyhyt takaisinmaksuaika

Mikä on paras toimitusprosessi teille?

Ota yhteyttä sähköisellä lomakkeella tai soita 020 765 9999.