Kokoonpanoyritys tehosti toimintaa toimittajaverkoston toimitusten hallintapalvelulla

Ennakoiva ja aktiivinen toimitusten hallinta palveluna parantaa asiakkaan kokonaistehokkuutta ja palvelukykyä. Palvelussa hallinnoidaan asiakkaan kokonaistuottavuutta ja palvelukykyä eikä yksittäisiä logistiikkakustannuksia. Palvelulla on saavutettu hyötyjä, jotka ylittävät logistiikkakustannukset kokonaisuudessaan, vaikka yksittäiset kustannukset ovat nousseet. Nopeuttamalla materiaalivirtaa ja vähentämällä puskureita tehtaan läpäisykyky saatiin kaksinkertaistettua.

Lähtökohta

Alansa edelläkävijä verkostoveturiyritys ymmärsi toimittajaverkoston palvelukyvyn ja toimitusten häiriöttömyyden keskeiseksi tekijäksi oman tuotannon kilpailykyvyn parantamiselle. Tiukasti kilpailutetut ja halvat palvelut, lukuisat pysähdykset sekä pitkät viiveet todettiin aiheuttavan merkittävän lisäkustannuksen toimitusten selvittämisen ja tuotannon uudelleen järjestelyiden, vastaanoton ruuhkahuippujen, suurien varastojen ja pitkien etäisyyksien kautta tuotannossa. Samalla tavoitteena on karsia päällekäisiä toimintoja toimitusketjussa ja hyödyntää toimittajien välistä synergiaa.

Lähtötilanteessa haettiin kumppania, joka pystyy tarjoamaan luotettavan toimitusten hallinnan konseptin ja palvelut sähköisiä ratkaisuja hyödyntäen kokonaispalveluna. Lisäksi toimittajalla tuli olla kyvykkyys ottaa vastuu palveluiden hallinnasta ja kehittämisestä. Ratkaisulta haettiin varmuutta ja ennakoitavuutta toimituksiin, jotta voitiin pienentää varastoja, lyhentää läpimenoaikoja, vähentää askelia tuotannossa ja vähentää riskejä kokoonpanosta ja toimitusketjusta.

Ratkaisu

Ratkaisun lähtökohtana oli vaativan asiakkaan kehitystavoitteet ja erityistarpeet sekä toimitusketjun kyvykkyys. Logate kartoitti toimittajaverkoston valmiudet, lähtötilanteen  sekä suunnitteli asiakkaan tarpeisiin optimoidun ratkaisun. Asiakkaan kuljetuskonseptit muutettiin, kuljetusten hallinta ja valvonta käynnistettiin, kuljetustilaukset sähköistettiin ja Logate etsi sopivat kuljetusliikkeet ratkaisuun.

Toimitukset aikataulutettiin ja otettiin Logaten valvontaan toimittajalta aina asiakkaan kokoonpanoon asti. Ratkaisussa hyödynnettiin soveltuvin osin reittikuljetuksia, joita täydennettiin muilla palveluilla tarpeen mukaan.  Logate otti vastuun myös palvelun päivittäisestä pyörittämisestä ja toimintojen kehittämisestä. Palvelu ohjaa toimituksia asiakkaan näkökulmasta. Ratkaisu perustuu ennakoivaa huolehtimiseen asiakkaan puolesta.

Ratkaisun hyödyt

  • Saavutetiin yli 99,9% toimitusvarmuus
  • Kuljetusvahingot väheni merkittävästi, kun tavaran käsittely minimoitiin
  • Kuljetusten läpimenoajat lähes kuriiri luokkaa ja tuotannon rytmiin synkronoituja
  • Tavaranvastaanoton työmäärä väheni olennaisesti
  • Toimittajien myöhästymisiä ja toimitusvirheitä saatiiin kiinni jo toimittajalla
  • Toimitusten jäljittämiseen käytetty aika väheni olennaisesti
  • Tuotannon uudelleenjärjestely väheni olennaisesti
  • Sisäisen logistiikan kokonaiskustannuksissa säästettiin yli 20%

Mikä on paras toimitusprosessi teille?

Ota yhteyttä sähköisellä lomakkeella tai soita 020 765 9999.