Logate ELY keskuksen tuottavuus ja digitalisointi konsultoinnin puitesopimustoimittajaksi 2021-2023

Logate on hyväksytty ELY-keskuksen puitesopimustoimittajaksi Analyysi- ja konsultointipalvelujen tuottavuus ja digitalisaatio konsultointeihin sopimuskaudelle 2021-2022 sekä optiovuodelle 2023.

Analyysi-ja Konsultointi-palvelujen hankinta tulee perustumaan puitesopimusjärjestelyyn. Tuleva sopimuskausi kattaa vuodet 2021–2022ja sisältäälisäksi kaksi optiovuotta. Yritysten kehittämispalvelut ovat valtakunnallisiapalveluja. Yritysten kehittämispalvelujen tavoitteena on tukea pk-yritysten kasvua,kansainvälistymistä ja uudistumista sekä kehittymistä liiketoiminnan eri osa-alueilla. Puitesopimusjärjestelyyn hyväksytyt palveluntuottajat tuottavat palvelujayksittäisille yritysasiakkaille ELY-keskusten tilausten perusteella. ELY-keskus arvioi aina yrityksen palvelutarpeen ja myöntää palveluita tämän arvioinnin perusteella.