Hyllytyspalveluilla joustavuutta ja eroon keskeytyksistä

Lähtötilanne

Asiakkaan tuotannossa kärsittiin tuotannon keskeytyksistä ja kalliista viivästyksistä, kun toimittajien toimituksissa tuli yllättäviä häiriöitä. Avainhenkilöiden aikaa kului valtavasti tuotannon järjestelyyn, puuttuvien osien metsästykseen ja asiakastoimitusten uudelleen aikatauluttamiseen. Häiriöt puolestaan heijastuivat loppuasiakkaalle asti, kun sovituista aikatauluista ei pystytty pitämään kiinni.

Ratkaisu

Yritys päätti virtaviivaistaa logistiikkaansa ja parantaa asiakaspalveluaan ottamalla käyttöön Logaten täydennysten hallinnan ja hyllytyspalvelut. Tavoitteena oli päästä 100 % toimitusvarmuuteen sekä optimoida toimituskustannukset. Keskeiseen rooliin nousi myös tuotehallinnan parantaminen.

Hyllytyspalvelun ansiosta tuotannon tuottavuus ja laatu saatiin kuriin sekä tuotteiden saatavuus on huikeasti parempi kuin lähtötilanteessa. Yrityksen myynti lähti merkittävään nousuun, kun loppuasiakkaat kokivat ostamisen olevan aiempaa nopeampaa ja helpompaa. Samalla yritys säästi yli 10 % toimitusprosessin kokonaiskustannuksista. Osapuutteista johtuvat tuotannon ja toimitusten uudelleenjärjestelyt poistuivat käytännössä kokonaan ja asiakastyytyväisyys parani huomattavasti.

Ratkaisun hyödyt

  • Huomattavasti aiempaa joustavampi ja virtaviivaisempi toiminta kiihdytti myyntiä
  • Avainhenkilöiden aikavarkaiden poistuminen
  • Myös poikkeamat saatiin minimiin ja asiakastyytyväisyys parani häiriöttömyyden ansiosta huomattavasti
  • 10 % säästö toimitusprosessin kokonaiskustannuksissa
  • Myös pienet että ulkomaiset toimittajat saatiin samaan toimintamalliin

Mikä on paras toimitusprosessi teille?

Ota yhteyttä sähköisellä lomakkeella tai soita 020 765 9999.